13.5.  Kubb Štamgast Cup Jaro – Vršovka 

 

 

 

 

.